rFanatic.pl - Internetowa Liga Wyścigowa Logo
Regulations
1. Liga rFanatic
1.1 Definicje:
Administracja - osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji odnośnie funkcjonowania ligi. W lidze rFanatic jest to Shymi oraz FullKERS.
Mod - modyfikacja do gry rFactor, wymagana do wejścia na serwer ligowy
Serwer ligowy - serwer dostępny 24/7 na którym odbywają się sesje oficjalne i nieoficjalne
Rada FiA - grupa osób wyznaczonych przez administrację do podejmowania decyzji odnośnie kar.
Strona ligowa - zawiera system ligowy, który służy przedstawiania wyników, obliczania punktacji i komunikacji z zawodnikami.
1.2 Rozgrywki toczą się w oparciu o platformę rFactor 1.255
1.3 Uczestniczenie w rozgrywkach rFanatic jest darmowe.
1.4 Dostęp do pełnej funkcjonalności strony użytkownik dostaje po zalogowaniu się na swoje konto.

2. Uczestnictwo w lidze
2.1 Użytkownik wyraża chęć uczestnictwa w rozgrywkach poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu na stronie ligowej.
2.2 Każdy nowy użytkownik może ubiegać się o licencję uprawniającą do pełnego udziału w lidze.
2.3 Użytkownik zdając licencję staje się kierowcą ligowym.
2.4 Kierowcy mogą zrzeszać się w zespoły
2.5 Szefem zespołu może zostać użytkownik wybrany przez administrację po wcześniejszym zgłoszeniu
2.6 Szef zarządza zespołem, może przyjmować i wyrzucać kierowców z zespołu
2.7 Szef musi przygotować malowanie zespołowe
2.8 Jeśli szef zespołu nie wykazuje wystarczającej aktywności może zostać odwołany przez administrację
2.9 Maksymalna liczba członków zespołu jest określona dla każdego sezonu

3. Zachowanie na serwerze
3.1 Warunkiem pełnego uczestnictwa w każdej sesji na serwerze jest posiadanie aktualnej wersji moda ligowego oraz wymagane toru.
3.2 Podczas oficjalnych sesji (trening, kwalifikacje, rozgrzewka, wyścig) obowiązują ściśle określone zasady zachowania się zawodników
3.3 Zabronione jest opuszczanie alei serwisowej (pitlane) przed zapaleniem się zielonego światła.
3.4 Kierowcy ustawiają się w pitlane jeden za drugim w bezpiecznych odstępach. Zabronione jest ustawianie się jeden obok drugiego przed wyruszaniem z alei serwisowej.
3.5 Zabronione jest celowe ścinanie szykan, niszczenie znaków, pachołków i innych obiektów znajdujących się na torze w celu szybszego pokonania okrążenia. Kierowca podczas okrążenia wyjazdowego i pomiarowego musi mieścić się w limitach toru.
3.6 Kierowca znajdujący się na torze powinien przestrzegać pokazywanych mu flag (żółta, niebieska, czarna)
3.7 Podczas okrążenia wyjazdowego należy przepuścić zbliżających się kierowców na okrążeniach pomiarowych oraz przygotować sobie odpowiedni odstęp za nimi przed rozpoczęciem pomiaru czasu.
3.8 Zabronione jest nieuzasadnione zwalnianie i zatrzymywanie się na torze, które wywołuje żółtą flagę.
3.9 Podczas kwalifikacji i wyścigu obowiązuje zakaz pisania na czacie. Jedynymi uprawnionymi osobami do pisania w trakcie trwania tych sesji są administratorzy.

4. Trening
4.1 Podczas każdego weekendu wyścigowego odbywają się dwie sesje treningowe.
4.2 Sesja treningowa trwa 60 minut.
4.3 Podczas sesji treningowej kierowca może wykonać dowolną liczbę okrążeń.
4.4 Po zakończeniu treningu odbywa się wyścig testowy.

5. Kwalifikacje
5.1 Kwalifikacje odbywają się w niedzielę przed wyścigiem o wyznaczonej godzinie.
5.2 Kwalifikacje trwają 15 minut.
5.3 Na podstawie wyników z kwalifikacji ustalane są pozycje startowe do wyścigu.

6. Rozgrzewka
6.1 Podczas rozgrzewki kierowcy mogą wykonać próbny start z końca alei serwisowej oraz sprawdzić zjazd do pitlane.
6.2 Podczas rozgrzewki zabronione jest przekraczanie linii mety (dozwolony tylko przejazd przez pitlane).

7. Wyścig
7.1 Wyścig odbywa się na dystansie około 180 km. Dystans wyścigu dla poszczególnych torów określa kalendarz.
7.2 Administracja ma prawo zmienić dystans wyścigu w trakcie sezonu, jeśli istnieją ku temu powody.
7.3 Aby kierowca został dopuszczony do startu w wyścigu, musi spełnić następujące warunki:
a) Posiadać licencję uprawniającą do startów
b) Posiadać czas poniżej 107% najlepszego czasu według wskazań hotlaps.
c) Nie posiadać kary w postaci zakazu startu w danej rundzie lub sezonie.
7.4 Administracja ma prawo dopuścić gracza do rozgrywek jeśli nie spełnia punktu 7.1b pod warunkiem, że gracz ten podczas poprzednich rund legitymował się czasami poniżej 107%.
7.5 Start wyścigu odbywa się z pól startowych po okrążeniu formującym.
7.6 Ustawienie na starcie jest uzależnione od wyników kwalifikacji oraz kar.
7.7 W przypadku nałożenia na gracza startu z alei serwisowej, kolejność zawodników w alei ustalana jest na podstawie czasu z kwalifikacji.
7.8 Przed wyścigiem kierowcy startujący z pól startowych przejeżdżają jedno okrążenie formujące i ustawiają się ponownie na starcie. W szczególnych wypadkach administracja może odwołać okrążenie formujące.
7.9 Wyścig rozpoczyna się gdy zgasną wszystkie czerwone światła. Kierowcy startujący z pitlane czekają na zielone światło na końcu alei serwisowej, które zapala się gdy lider wyścigu przejedzie cały pierwszy sektor toru podczas pierwszego okrążenia.
7.10 Podczas wyścigu obowiązuje zakaz tankowania.
7.11 Podczas wyścigu należy użyć dwóch mieszanek opon. Do użytku dopuszczone są wszystkie dostępne mieszanki. Wyjątkiem od użycia dwóch mieszanek opon jest to, że kierowca użył opon przeznaczonych na mokrą nawierzchnię.
7.12 Kierowca może otrzymać automatyczne kary przejazdu przez boksy lub stop&go, które musi wykonać przed ukończeniem wyścigu.
7.13 Wyścig kończy się gdy ostatni kierowca który nie wycofał się z wyścigu przekroczy linię mety.

8. Kary
8.1 Kary za poszczególne przewinienia są przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
8.2 Rada FiA w szczególnych przypadkach może przyznać karę wykraczającą poza ramy określone w tabeli.
8.3 Za każde przewinienie na konto gracza przypisywane są punkty karne.
8.4 Punkty karne sumowane są z ostatnich 8 wyścigów.
8.5 Gracz który uzbiera 16 punktów karnych otrzymuje karę startu z boksu w następnym wyścigu.
8.6 Jeśli gracz o którym mowa w punkcie 8.5 otrzymał kare startu z boksu na podstawie tabeli lub decyzji rady FiA to kara z punktu 8.5 zostaje przesunięta na kolejny wyścig.
8.7 Gracz który uzbiera 18 punktów karnych traci licencję na okres 4 tygodni.

Tabela kar

Sytuacja Ukończył wyścig Nie ukończył wyścigu PK
Pisanie w trakcie wyścigu +1 sekunda za każdą wiadomość +1 PK za każdą wiadomość 1
Pisanie w trakcie kwalifikacji +1 pozycja na starcie wyścigu 1
Spowodowanie wypadku (1 poszkodowany) +10 sekund do końcowego rezultatu wyścigu +3 pozycje na starcie następnego wyścigu 2
Spowodowanie wypadku (2 poszkodowanych) +25 sekund do końcowego rezultatu wyścigu +5 pozycji na starcie następnego wyścigu 4
Spowodowanie wypadku (>2 poszkodowanych) +40 sekund do końcowego rezultatu wyścigu Start z alei serwisowej w następnym wyścigu 8
Spowodowanie wypadku na okrążeniu formującym +40 sekund do końcowego rezultatu wyścigu Start z alei serwisowej w następnym wyścigu 6
Spowodowanie wypadku po przecięciu linii wyjazdowej pitlane +40 sekund do końcowego rezultatu wyścigu Start z alei serwisowej w następnym wyścigu 4
Nieuczciwa obrona pozycji +5 sekund za manewr +1 pozycja na starcie do następnego wyścigu 1
Brak użycia 2 różnych mieszanek w trakcie wyścigu Dyskwalifikacja 0
Łamanie limitów toru od +1 sekundy za manewr 1
Wyprzedzanie poza torem +5 sekund do końcowego rezultatu wyścigu +1 pozycja na starcie do następnego wyścigu 2
Niebezpieczny powrót na tor +10 sekund do końcowego rezultatu wyścigu +2 pozycje na starcie do następnego wyścigu 2
Ignorowanie niebieskich flag +5 sekund do końcowego rezultatu wyścigu +1 pozycja na starcie do następnego wyścigu 1
Wyjazd z pitlane na czerwonym świetle 1
Przekroczenie prędkości w pitlane 1
Niebezpieczne zachowanie w pitalne 1
Obraza innego użytkownika 1+
Używanie wulgaryzmów 1+
Pozostałe według uznania administracji
Standings
1 Satch 141
2 EmPiDi 116
3 Bosla 97
4 Maciej Bednarczyk 83
5 adrianchelsea 67
6 Lucas 54
7 Dawid Kukurowski 43
8 Okti123 28
1 Ferrari 244
2 Cadillac 193
3 Sky 144
4 VW RBR 106
5 Haas 45
6 Razer 18
7 Sano 17
8 Proton 15
Pogodynka więcej
DZIŚ
0%
JUTRO
45%
NIE
22%
PON
0%
Recently online
Multimedia
Liga rFanatic YouTube

Liga rFanatic @YouTube

Watch
Last posts